Oficiální stránky Duchovní služby Armády České republiky

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do jejich služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví a v České biskupské konferenci, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají.

Motivem pro službu vojenských kaplanů je parafráze zásadní věty z dokumentu katolické církve Radost a naděje, která říká: "Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.

Ve službě duchovních v armádě se tedy nejedná o misijní hlásání víry - kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první; nejedná se ani o jakési moralizování a napomínání - základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, ale jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří.

Tato služba je náročná a my vojenští kaplani jsme velmi vděční, že v ní nejsme sami, že mezi sebou vytváříme ekumenické společenství, jež nás posiluje, že máme jistotu podpory mnoha lidí z různých církví, kteří se za nás modlí, že ve vlastní modlitbě nalézáme Boží posilu. Velmi si vážíme také vzájemně se doplňující spolupráce s vojenskými psychology, vrchními praporčíky a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.
 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.
Hlavní kaplana plk. gšt. Jaroslav Knichal vítá prvního kaplana v novodobé historii Mons. Tomáše Holuba.

Čtvrtstoletí s vojenskými kaplany

Publikováno: 19.9.2023 Autor: Anonym

Ekumenickou bohoslužbou ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého a udělením ocenění si v pondělí 18. září 2023 představitelé ministerstva obrany a armády připomněli 25. výročí vzniku Duchovní služby AČR.

Noc kostelů v uniformě

Publikováno: 5.6.2023 Autor: zp

Napříč Českou republikou se v pátek 2. června 2023 otevřelo 1806 kostelů a kaplí. Své brány otevřel také vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech a vojenská kaple sv. Barbory v Hranicích.

Pozvání na Noc kostelů

Publikováno: 31.5.2023 Autor: zp

Během letošní Noci kostelů se v pátek 2. června 2023 otevře široké veřejnosti vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech a vojenská kaple sv. Barbory v Hranicích.

Nahoru