12m.jpg

mjr. Mgr. Pavel Matoušek

vojenský kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov

narozen dne 10.7.1967 v Brně 

od roku 2005 duchovní Římskokatolické církve (trvalý jáhen)

Služba v AČR:

říjen 2008 – listopad 2013 - kaplan Odboru kariérové přípravy Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov

prosinec 2013 – současnost - kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov

Zahraniční operace:

září 2010 - červenec 2011 - krátkodobá působení KFOR (Kosovo)

květen - prosinec 2012 - 5. úkolové uskupeni AČR ISAF - KAIA Kábul (Afghánistán)

Životopis:

Po maturitě (1986) na střední průmyslové škole strojnické v Brně a základní vojenské službě v Trebišově a Karlových Varech (1987 - 1989) pracoval jako konstruktér. V letech 1991 - 1996 studoval na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 byl vysvěcen a jako stálý jáhen sloužil ve farnostech Blučina, Měnín, Přísnotice a Žabčice. Od roku 1989 je ženatý, s manželkou Zuzanou mají tři dcery Terezii, Anežku a Pavlínu. V roce 2008 se stal vojenským kaplanem.

Kontakt:

tel.: 973 450 532

mobil: 724 692 641

e-mail: kaplan.matousek@gmail.com

Velitelství výcviku - Vojenská akademie
Víta Nejedlého
682 02 Vyškov