Velitelství výcviku - vojenská akademie

Kaplani Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov:

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – pplk. Mgr. Josef Konečný
(ředitel Pastoračního centra Duchovní služby AČR v Luleči)

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškovmjr. Mgr. Pavel Matoušek

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškovkpt. Mgr. Rostislav Toman

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – npor. Mgr. Stanislav Škvor