63. mezinárodní vojenská pouť do Lurd

Francouzské Lurdy zaplnili o víkendu 12.-14. května 2023 vojáci. Již po třiašedesáté se v jednom z nejznámějších poutních míst světa konala mezinárodní vojenská pouť. Tato tradice začala v roce 1958, kdy se na toto místo přijeli společně modlit za mír vojáci Německa a Francie.

 

dscn1206.jpg

Poutníci z více než 40 armád světa zastupovali v půlce května své země. Pod vlajkou České republiky přijelo do Lurd téměř sto vojáků a občanských zaměstnanců s rodinnými příslušníky i studentů vojenských škol. Pouti se v roli oficiálních zástupců Ozbrojených sil ČR účastnili brigádní generál Petr Šnajdárek a hlavní kaplan plukovník gšt. Jaroslav Knichal.

Program letošní pouti se výrazně nelišil od předchozích ročníků. Součástí byla mezinárodní setkání - zahajovací ceremoniál v pátek večer a slavnostní průvodu se svícemi v sobotu a závěrečná mše v neděli dopoledne.

Mimo mezinárodních setkání je v programu poutě pamatováno i na národní programy jednotlivých delegací. Pro české účastníky byl tento program našimi vojenskými kaplany připraven na sobotu. Čeští účastníci se společně vyfotografovali před Růžencovou bazilikou. Přešli k místu, kde poutníci zapalují své svíce. Vojenský kaplan Michal Balek se u naší svíce pomodlil za příslušníky Ozbrojených sil ČR, jejich rodiny i ty, kteří svůj život či zdraví obětovali za naši zemi. Svíci poté zapálil generál Šnajdárek. Následovala česká mše v kapli Matky Bolestné. Jejím hlavním celebrantem byl kaplan Posádkového velitelství Praha Petr Fiala a kázal hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal. Na závěr bohoslužby pozdravil české poutníky brigádní generál Petr Šnajdárek. Následovala křížová cesta, kterou slovem provázel kaplan Dan Petříček.

Mezinárodní vojenská pouť nabízí prostor k modlitbě, ztišení, ale i setkání s kolegy ze zahraničí. Pro mnoho účastníku je obohacením poznat tradice jiných armád, jiní vítají možnost ověřit si své jazykové schopnosti. Pro studenty vojenských škol je to mnohdy první zkušenost se zahraničním prostředím a jedinečná možnost seznámit se s kadety zahraničních vojenských škol.

Fotogalerie