Lurdy - mezinárodní vojenská pouť

Termín příští 64. mezinárodní vojenské poutě do Lurd je 24.-26. května 2024.

Bližší informace a přihlášku na tuto pouť naleznete začátkem února 2024 na těchto stránkách. 

​Lurdy

 

dscn1182.jpg

Mariánské poutní místo v jihozápadní Francii v departementu Hautes-Pyrénées (Horní Pyreneje) je s 13 tisíci stálými obyvateli jedno z nejslavnějších a nejvýznamnějších poutních míst římskokatolických věřících. Ročně se do Lurd přichází léčit kolem 60 tisíc nemocných s pomocí ošetřovatelek, nosičů a tisíců doprovodných osob. Počet věřících i turistů, kteří přijíždějí do Lurd a zúčastňují se náboženských procesí aktivně nebo jako diváci, činí každoročně několik milionů (v posledních letech 4 až 6 mil.). Mezi tyto návštěvníky patří i mnoho občanů České republiky.

Mezinárodní vojenská pouť

dscn1866.jpg

Již šesté desetiletí se scházejí na tomto poutním místě vojáci z mnoha zemí Evropy i světa, aby navazovali na tradici, kterou v poválečných dobách založili příslušníci francouzské a německé armády jako akt usmíření mezi národy po 2. světové válce.

V současnosti se vojenské pouti v polovině května účastní 11–15 tisíc vojáků z více než 40 zemí, kteří se zde modlí za mír mezi národy. Od roku 1992 do Lurd přijíždějí i čeští vojáci.

Program poutě je rámcově velmi podobný. Vše začíná v pátek večer slavnostním zahájením. Po nastoupení vlajkonošů všech zúčastněných zemí a defilé vojenských hudeb přechází program do duchovní dimenze modlitby, slova a hudby.

V sobotním programu má své pevné místo česká bohoslužba v některém z mnoha poutních kostelíků, zapálení svíce za české vojáky a společné fotografování na schodech baziliky. Projít si společně křížové cesty, kterou připomíná figurální vyobrazení událostí Ježíšova utrpení a smrti na 15 místech vysokého kopce nad bazilikou. Odpoledne patří město vojenským hudbám a vyvrcholením dne je večerní průvod se svícemi, který je zakončen opět před bazilikou.

V neděli dopoledne program pouti uzavírá mezinárodní vojenská mše svatá v bazilice Pia X. za účasti všech poutníků.