vicha.jpg

major Mgr. Kamil Vícha

vojenský kaplan Hradní stráže

narozen dne 7. dubna 1971 v Opavě 

od roku 1998 knězem Římskokatolické církve

Služba v AČR:

leden 2007 - srpen 2011 – vojenský kaplan 13. dělostřelecké brigády Jince

září 2011 - listopad 2013 – vojenský kaplan 53. brigády průzkumu a elektronického boje

prosinec 2013 - prosinec 2023– vojenský kaplan 53. pluku průzkumu a elektronického boje

leden 2024 - současnost - vojenský kaplan Hradní stráže

Zahraniční operace:

červenec 2008 - leden 2009 – 13. kontingent KFOR (Kosovo)

únor 2010 - srpen 2010 – 5. kontingent AČR PRT ISAF Logar (Afghánistán)

říjen 2013 - duben 2014 - 1. strážní rota BAF RS Úkolového uskupení AČR Bagram (Afghánistán)

listopad 2017 - leden 2018 - Bamako Mali mise EUTM

červenec 2019 - duben 2020 - Kabul HQRS Afghanistán

Životopis:

Po vyučení pokračoval při zaměstnání ve večerním maturitním studiu. Po revoluci nastoupil na pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, po roce studia přešel na teologii na CMTF UP v Olomouci. Civilní službu, po ukončení studia vykonal pod Biskupstvím ostravsko-opavským ve farnosti v Odrách. V roce 1998 se stal po kněžském svěcení kaplanem v Odrách, Spálově a okolí, byl diecézní duchovní rádce skautů a kaplan pro mládež Bíloveckého děkanátu. Po povodních v roce 1997 pracoval od února 1998 pro Linku pomoci v Charitě Opava. Od roku 2000 byl ustanoven farářem ve Spálově až do 1.1.2007, kdy vstoupil do AČR.

Kontakt:

tel.: 973 209 329
mobil: 724 605 298
e-mail: kaplan.vicha@gmail.com