06m.jpg

kpt. Mgr. Roman Lukáš

vojenský kaplan Velitelství Vojenské policie Olomouc

narozen dne 24.10.1967 ve Vsetíně 

duchovní Českobratrské církve evangelické

Služba v AČR:

prosinec 2007 – duben 2011 – kaplan 7. mechanizované brigády Hranice

květen 2011 - červen 2012 - kaplan 14. brigády logistické podpory Pardubice

červenec 2012 - únor 2014 - kaplan 7. mechanizované brigády Hranice

březen 2014 - současnost - kaplan Velitelství Vojenské policie Olomouc

Zahraniční operace:

červenec 2009 – únor 2010 – 15. kontingent KFOR (Kosovo)

listopad 2012 - červen 2013 - 6. úkolové uskupení AČR ISAF (Afghánistán)

Životopis:

Po maturitě na gymnáziu Vsetín (1986) a základní vojenské službě ve Starém Hrozenkově, Brně a Hlohovci (1987 - 1989), studoval na Evangelické teologické fakultě UK Praha (1989 - 1993). V roce 1993 studium přerušil a pracoval jako strážník Městské policie v Praze (1993 - 1995). V letech 1994 - 1997 pokračoval ve studiu na Evangelické teologické fakultě dálkově. Po promoci působil jako pomocný duchovní (vikář) Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Kloboukách u Brna (1998 - 2000). V roce 2000 byl ordinován a ustanoven farářem ČCE v Hranicích, kde sloužil až do září 2007, kdy se stal vojenským kaplanem. Od roku 1995 je ženatý a s manželkou Pavlínou mají čtyři děti - dcery Nicole a Noemi a syny Šimona Jana a Samuela Jošuu.

Kontakt:

tel.: 973 401 204
mobil: 606 615 988
e-mail: kaplan.rlukas@gmail.com


Velitelství Vojenské policie Olomouc
Dobrovského 6
779 00 Olomouc