Základní informace

První vojenský kaplan v Armádě České republiky začal působit v české jednotce IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině v roce 1996. Na základě této pozitivní zkušenosti armády s vojenskými kaplany vznikla v roce 1998 dohoda mezi rezortem ministerstva obrany na straně jedné a církvemi sdruženými v České biskupské konferenci a Ekumencké radě církví na straně druhé, o duchovní službě v rezortu ministerstva obrany.

Etický seminář

Duchovní služba má za úkol zejména:

  • podporovat velitele všech stupňů v jejich odpovědnosti za naplňování a ochranu lidského rozměru života každého vojáka v činné službě a občanského zaměstnance (dále jen pracovníků rezortu  Ministerstva obrany);
  • nabízet pomoc při řešení osobních krizí i těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníků rezortu  Ministerstva obrany;
  • přispívat k rozvíjení a prohlubování demokratických tradic evropské kultury v rezortu  Ministerstva obrany;
  • vytvářet podmínky pro naplňování ústavně zaručených lidských práv, která souvisejí se svobodou vyznání pro pracovníky rezortu  Ministerstva obrany ve všech situacích spojených s plněním jejich služebních  a pracovních povinností.

Duchovní službou Armády České republiky prošlo od jejího obnovení v roce 1998 přes 40 vojenských kaplanů z 9 křesťanských církví.

Výcvik vojenských kaplanů
kaplani_spolecna_2011.jpg
Pomoc při povodních 2010
 
Bohoslužba vyslání