Vojenští kaplani

Od obnovení duchovní služby v naší armádě v roce 1998 prošlo službou vojenského kaplana již 60 vojenských kaplanů z jedenácti křesťanských církví. V současné době slouží v Ozbrojených silách ČR 37 vojenských kaplanů z toho 1 vojenská kaplanka. 

Přehled vojenských kaplanů podle místa působení

Vedení duchovní služby:

hlavní kaplan - plk. gšt. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal

poradce ministra obrany pro duchovní službu - Mgr. Pavel Ruml

asistent hlavního kaplana a sekretář duchovní služby - prap. Zdeněk Peterka

Kaplani složek ozbrojených sil a agentur:

kaplan Velitelství pro operace Praha (zástupce hlavního kaplana) - pplk. Mgr. Vladimír Hudousek

kaplan Agentury personalistiky AČR Praha (zástupce hlavního kaplana) - pplk. Mgr. Miloslav Kloubek

kaplan Posádkového velitelství Praha – mjr. Mgr. Jan Kupka

kaplan Hlavního velitelství Vojenské policie Praha – pplk. Mgr. David Tomčík

kaplan Velitelství Vojenské policie Olomouc – kpt. Mgr. Roman Lukáš

kaplan Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha – pplk. ThLic. Tomáš Mlýnek

kaplanka Vojenské nemocnice Brno - 

kaplan Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové – kpt. Mgr. Tomáš Altman

kaplan Univerzity obrany Brno – kpt. Mgr. Dan Petříček

kaplan VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová - kpt. Mgr. Ivan Stanko, DiS.

kaplan Hradní stráže Praha – mjr. Mgr. Kamil Vícha

kaplan Prapor podpory Nasaditelných sil Rakovník - npor. ThLic. David Ambrož

Kaplani Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov:

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov  – pplk. Mgr. Josef Konečný
(ředitel Pastoračního centra Duchovní služby AČR v Luleči)

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – mjr. Mgr. Pavel Matoušek

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – kpt. Mgr. Rostislav Toman

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – npor. Mgr. Stanislav Škvor

Kaplani brigád, leteckých základen,  a praporů:

kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec – kpt. Mgr. Pavel Brichta

kaplanka 41. mechanizovaného praporu Žatec - npor. Mgr. Veronika Moravcová, DiS.

kaplan 42. mechanizovaného praporu Tábor - npor. Mgr. Petr Haška

kaplan 44. lehkého mechanizovaného praporu Jindřichův Hradec - npor. Mgr. Jan Valeš, Ph.D. 

kaplan 7. mechanizované brigády Hranice – kpt. Mgr. Daniel Waclawek

kaplan 71. mechanizovaného praporu Hranice - npor. Mgr. Rostislav Strojvus

kaplan 72. mechanizovaného praporu Přáslavice - npor. ThDr. Martin Žůrek

kaplan 73. tankového praporu Přáslavice - npor. Mgr. František Hruška 

kaplan 74. mechanizovaného praporu Bučovice - npor. ThDr. Jaroslav Zoubek 

Kaplani pluků:

kaplan 13. dělostřelecký pluk Jince – kpt. Mgr. Zdeněk Havránek, BBA

kaplan 14. pluk logistické podpory Pardubice – kpt. Mgr. Jiří Zedníček

kaplan 15. ženijní pluk Bechyně – kpt. Mgr. Tomáš Harastej

kaplan 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec – kpt. Bc. Petr Šabaka

kaplan 43. výsadkového pluku Chrudim – kpt. Mgr. Milan Novotný

kaplan 53. pluk průzkumného a elektronického boje Opava - 

kaplan 102. průzkumného praporu - npor. Mgr. Boleslav Firla

Kaplani vzdušných sil

kaplan 21. základny taktického letectva Čáslav – kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D.

kaplan 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vicenice u Náměště nad Oslavou – kpt. Mgr. Petr Němec 

kaplan 24. základny dopravního letectva Praha Kbely – kpt. Mgr. Drahomír Frühbauer

kaplan 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice – kpt. Mgr. Michal Balek

Další příslušníci duchovní služby:

správce vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech - nrtm. Radoslav Sidor

správce Pastoračního centra Duchovní služby AČR - Karel Bajczar