4. brigáda rychlého nasazení

kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec – kpt. Mgr. Pavel Brichta

kaplanka 41. mechanizovaného praporu Žatec - npor. Mgr. Veronika Moravcová, DiS.

kaplan 42. mechanizovaného praporu Tábor - npor. Mgr. Petr Haška

kaplan 44. lehkého mechanizovaného praporu Jindřichův Hradec - npor. Mgr. Jan Valeš, Ph.D.