img_9611.jpg

pplk. Mgr. Vladimír Hudousek

vojenský kaplan Velitelství pro operace (zástupce hlavního kaplana)
narozen dne 28.4.1966 v Opočně 

od roku 2006 je duchovní Římskokatolické církve (trvalý jáhen)

Služba v Ozbrojených silách ČR

srpen 2006 – březen 2015 – kaplan Hradní stráže

duben 2015 - květen 2015 - kaplan Vojenské kanceláře prezidenta ČR

červen 2015 - prosinec 2019 - kaplan Společného operačního centra MO

leden 2020 - současnost - kaplan Velitelství pro operace

Zahraniční operace

leden – červenec 2008 - KFOR (Kosovo)

Životopis:

Maturoval na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové v roce 1985. Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1986 – 88. V letech 1993 až 1999 studoval na Katolické teologické fakultě UK. Poté pracoval v Dopravním podniku hl. m. Prahy jako strojvedoucí metra a vykonával činnost pastoračního asistenta ve farnosti Praha Strašnice. V červnu roku 2006 přijal jáhenské svěcení a srpnu 2006 nastoupil k Hradní stráži jako vojenský kaplan. S manželkou Ivetou mají tři děti a žijí ve Zvoli u Prahy.

Kontakt:

tel.: 973 216 451
mobil: 606 682 306
e-mail: kaplan.hudousek@gmail.com

Velitelství pro operace
Vítězné nám. 5
160 01 Praha 6