Pro zájemce o službu kaplana

Pojetí a úkoly duchovní služby v rezortu ministerstva obrany

Duchovní služba v rezortu MO je budována na ekumenickém základě.

Vojenský kaplan je do této služby vyslán na základě písemného návrhu představitele své církve a na základě získaného společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Vojenský kaplan je v rezortu ministerstva obrany představitelem nejen své církve, ale všech církví sdružených v ERC a ČBK.

Základní rámec:

  • nabídka služby vojenského kaplana je určena všem bez ohledu na vztah k náboženství;
  • každý jako jednotlivec má právo pomoc duchovního pro sebe vyžádat, přijmout nebo odmítnout;
  • chápání služby vojenského duchovního není primárně evangelizační, služba vojenského duchovního není motivována snahou o získání nových členů pro svou víru či církev.

Základní úkoly duchovní služby v rezortu MO:

  • podporovat velitele všech stupňů v jejich odpovědnosti za naplňování a ochranu lidského rozměru života každého vojáka v činné službě a občanského zaměstnance;
  • nabízet pomoc při řešení osobních krizí i těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníků rezortu ministerstva obrany;
  • přispívat k rozvíjení a prohlubování demokratických tradic evropské kultury v resortu ministerstva obrany;
  • vytvářet podmínky pro naplňování ústavně zaručených lidských práv, která souvisejí se svobodou vyznání pro pracovníky rezortu ministerstva obrany ve všech situacích spojených s plněním jejich služebních a pracovních povinností.

Vojenský kaplan svou službu směřuje ke všem příslušníkům rezortu ministerstva obrany. Drtivé většině z nich poskytuje službu, která je částečně mimo tradiční rámec standardní křesťanské pastorace obvyklé v křesťanských společenstvích. Z pohledu termínů pastorační praxe se jedná o tzv. službu přítomností (ministry of presence), případně duchovní poradenství (spiritual counseling). Ve vztahu k vojákům, kteří jsou praktikujícími křesťany, není služba vojenského kaplana chápána jako náhrada nebo alternativa standardní pastorační služby církví, ale jako její doplněk.

Služba vojenského kaplana je časově ohraničena. Standardní délka služby je zpravidla 6 let. Poté odchází kaplan do zálohy a zpět do služeb své církve. Delší doba setrvání ve službě vojenského kaplana se určuje výhradně podle potřeb Duchovní služby AČR.

Nástupu do služby vojenského kaplana předchází proces, který má mnoho fází.

Zájemce o službu vojenského kaplana musí splnit podmínky kandidatury na tuto službu.

Zájemce o službu vojenského kaplana musí úspěšně splnit všechna kritéria platná pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínky viz. http://kariera.army.cz

Podmínkou pro vstup do služby vojenského kaplana je také složení slibu.

Pokud jste zájemcem o službu vojenského kaplana, bude dříve, než se pevně rozhodnete svůj zájem projevit, užitečné kontaktovat některé ze stávajících vojenských kaplanů a konzultovat s nimi podrobněji podmínky a okolnosti této služby.