Komentář ke znaku

duchovni_znaktext_c-l.jpg

Oficiální znak Duchovní služby Armády České republiky vychází z předepsané vrchní části, závazné pro znaky všech armádních složek, tedy z obrazu českého lva na červeném pozadí. Do spodní poloviny znaky, symbolizující specifičnost zaměření a poslání konkrétní součásti armádní struktury, si dala Duchovní služba AČR vítězného beránka. Beránčí povaha je všeobecně vnímána jako mírumilovná, něžná, bezbranná a pokorná a v křes'tanské tradici má symbol beránka ústřední místo, protože připodobňuje postavu Ježíše Krista, jenž se právě svou bezbrannou láskou a pokorou stal pánem lidských srdcí a vítězem v boji o pokoj a naději.

Mimoděk se tak ocitly ve znaku Duchovní služby AČR dvě postavy - lev a beránek, jež by za přírodních či přirozených okolností vedle sebe v poklidu spočinout patrně nemohly. Vojenští kaplani však tuto kombinaci nemíní nijak provokativně, nýbrž se snaží svou službou poukázat na další rozměry života člověka, ve kterých lze nalézt naději na smír, soulad a pokoj, přestože hmatatelné okolnosti takovou naději neposkytují.

Znak Duchovní služby AČR je doplněn o heslo Pravda Páně vítězí, někdy také v latinské variantě Veritas domini vincit. Vojenští duchovní tímto heslem vyjadřují, že sami sebe nepovažují za autority, které chtějí určovat a poučovat o tom, co je dobré a správné. Rádi by tímto heslem povzbudili každého člověka na těžké a složité, ale nakonec radostné cestě k vnitřní upřímnosti a opravdovosti a k odvaze hledat ta nejlepší řešení rozličných problémů lidského života.