11m.jpg

pplk. Mgr. Josef Konečný

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov
ředitel Pastoračního centra Duchovní služby AČR v Lulči

narozen dne 11.5.1967 v Kroměříži 

od roku 1995 kněz Římskokatolické církve

Služba v AČR:

září 2001 – srpen 2003 - vojenský kaplan 1. výcvikové základny spojovacího vojska v Lipníku nad Bečvou

září 2003 – prosinec 2008 - vojenský kaplan Ředitelství výcviku a doktrín Krále Jana Lucemburského ve Vyškově

ledne 2009 - listopad 2013 - vojenský kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov; ředitel Pastoračního centra Duchovní služby AČR v Lulči

prosinec 2013 - současnost - vojenský kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov; ředitel Pastoračního centra Duchovní služby AČR v Lulči

Zahraniční operace:

březen - červen 2006 - 10. kontingent vojenské policie (Irák)

srpen 2011 - březen 2012 - 8. kontingent AČR PRT ISAF Lógar (Afghánistán)

Životopis:

Po střední škole vykonal základní vojenskou službu v Písku (1987-1989). Od září 1989 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a promoval v roce 1994 na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Po roce jáhenské služby v Bánově u Uherského Brodu byl farním vikářem ve Vyškově a ve Svitavách a později farářem v Polešovicích, Bílovicích a Březolupech v okrese Uherské Hradiště. Od roku 2001 je vojenským kaplanem.

Kontakt:

tel.: 973 450 586
mobil: 724 244 793
e-mail: kaplan.konecny@gmail.com

Velitelství výcviku - Vojenská akademie
Víta Nejedlého
682 02 Vyškov