Publikace

pater_method.jpg

Páter Method

Autor: Eduard Stehlík

Kniha popisuje životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně. Jednalo se o výraznou osobnost, meziválečného období nejen pro duchovní službu v tehdejší armádě, ale i významnou postavu společenského života. Jako vojenský kaplan prošel bojištěm 1. světové války a mnoha posádkami v celém Československu. Byl velice aktivním člověkem, který měl vždy na první místě svěřené vojáky, lidi ve svém okolí a svoji zemi. Kvůli svým životním postojům a aktivitám se stal nežádoucím pro nacisty. To vedlo nejprve k jeho věznění a později i přesunu do Dachau, kde byl v roce 1942 utýrán k smrti.

Publikaci Páter Method lze získat u praporčíka Zdeňka Peterky, tel. 973 216 075, e-mail: zdenek.peterka@gmail.com

Pastorační služba v Armádě České republiky

pastoracni_sluzba_v_acr.jpg

Autor: Tomáš Holub

Jedná se o studijní texty Katolické teologické fakulty UK a Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském

Publikaci lze získat v Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském.

boj_proti_terorismu.jpg

Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané spravedlivé válce - návrh kriteriologie

Autor: Tomáš Holub

Autor se dlouhodobě zabívá křesťanskou etikou. Jako první se v našem prostředí zabíbá etickými aspekty spojenými s válečnými konflikty a s bojem proti terorismu. Především v reakcích na údálosti z 11. září 2001. Autor se snaží v této studii navrhnout orientaci pro strukturální jednání ve velmi specifické a hraniční oblasti lidského rozhotování - při použití vojenské síly v boji proti terorismu.

hledani_cesty.jpg

Hledání cesty

Autor: Jaromír Dus, Tomáš Holub

Tato publikace se zrodila patnáct let po obnovení duchovní služby v rezortu Ministerstva obryny ČR. Ministerstvo obrany požádalo v 90. letech 20. století křesťanské církve v ČR o spolupráci ve věcech duchovních péče pro své příslušníky. Dva duchovní, evengelík Jaromír Dus a katolík Tomáš Holub, byli pověřeni křesťanskými církvemi k nalezení smysluplné spolupráce. Publikace zachycuje vzpomínky těchto dvou mužů, kteří stáli u obnovení duchovní služby v prostředí naší armády.