Etika

Duchovní služba Armády České republiky systematicky rozvíjí etickou rovinu vojenské služby. Děje se tak především prostřednictvím Etických seminářů. Etické semináře jsou pořádány v rámci kariérového vzdělávání vojáků i při jiných vhodných příležitostech (např. výjezd do zahraniční operace).

Kodex etiky vojáka

Kodex etiky vojáka vyjadřuje tradiční vojenské hodnoty, které má každý voják ctít. Těmito hodnotami jsou :

 Odpovědnost a smysl pro povinnost

„uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke službě“

 Obětavost

„dej všechno, dej víc než dostáváš, uvědom si, že úspěch celku stojí výš než úspěch jednotlivce“

 Odvaha

„neboj se rozhodnout a přijímat nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebezpečné a riskantní situace“

 Věrnost

„buď oddaný své zemi a její armádě a loajální ke svým nadřízeným, respektuj své spolupracovníky“

 Čest

„buď přímý a zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím, tvé poslání tě zavazuje“