Čtvrtstoletí s vojenskými kaplany

Hlavní kaplana plk. gšt. Jaroslav Knichal vítá prvního kaplana v novodobé historii Mons. Tomáše Holuba.
  • 19.9.2023
  • Anonym

Ekumenickou bohoslužbou ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého a udělením ocenění si v pondělí 18. září 2023 představitelé ministerstva obrany a armády připomněli 25. výročí vzniku Duchovní služby AČR.

Bohoslužby, které předsedali hlavní kaplan Armády ČR plukovník gšt. Jaroslav Knichal a poradce ministryně obrany pro duchovní službu Pavel Ruml, se zúčastnili náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka, zástupci církví a další hosté. 

„Duchovní služba se stala pevnou součástí naší armády. V každodenní praxi ukazuje, jak je pro nás vojáky důležitá doma u vojenských útvarů i v zahraničních operacích. Není náhoda, že její znovuzrození nastalo po více než padesáti letech v roce 1996 právě v misi IFOR na Balkáně. Byl u toho tehdy jako první vojenský duchovní Tomáš Holub,“ připomněl generál Řehka.  

Současná duchovní služba navazuje na odkaz vojenských kaplanů v prvorepublikové armádě a je k dispozici všem příslušníkům Ozbrojených sil ČR i jejich rodinám. Od roku 1998 prošlo touto službou více než 60 duchovních. Dnes pod vedením hlavního kaplana slouží 34 vojenských kaplanů a 2 vojenské kaplanky z 11 křesťanských církví. 

„Je to především služba bližnímu, založená na víře a lidské sounáležitosti. Být tady pro vojáky a s vojáky napříč armádou, bez ohledu na hodnost, funkci, místo nebo situaci, není snadný úkol. Vojenští kaplani byli mnohokrát během krizových a tragických okamžiků vojákům a jejich rodinám pevnou oporou,“ vysvětlil smysl duchovní služby plukovník gšt. Knichal. 

Program oslav 25. výročí duchovní služby byl ukončen společenským setkáním v Trůnním sále v Arcibiskupském paláci. Zde byl Mons. Josefu Šupovi předán záslužný kříž ministryně obrany za významný přínos pro vznik duchovní služby Armády ČR. Hlavní kaplan udělil pamětní medaile se stužkou generála Metoděje Kubáně několika vojenským kaplanům a osobnostem, které se dlouhodobě věnují podpoře a rozvoji duchovní služby.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová

Fotografie: Marie Křížová, Jana Deckerová

Fotogalerie