Setkání kaplanů pozemních sil

Setkání kaplanů pozemních sil
  • 4.6.2024
  • z p

Historicky první setkání kaplanů Pozemních sil, které se konalo ve dnech 3. - 4. 6. 2024 v Olomouci, bylo zaměřeno na reflexi stávající služby vojenských kaplanů, přípravu a provádění etických seminářů a plánování Duchovní služby v prostředí AČR. Cílem těchto pracovních setkání je připomenutí si kaplanské identity, vzájemné povzbuzení a navázání užších pracovních vztahů v rámci Duchovní služby AČR. Neoddělitelnou součástí tohoto odborného shromáždění byla samozřejmě modlitba a bohoslužba. Další setkání kaplanů Pozemních sil proběhne v září tohoto roku. 

Setkání kaplanů Pozemních sil AČR