Ve vojenském kostele v Praze na Hradčanech se uskutečnila tradiční ekumenická bohoslužba

Ve vojenském kostele v Praze na Hradčanech se uskutečnila tradiční ekumenická bohoslužba
  • 10.11.2023
  • z p
  • Foto: Jan Schejbal

I letos se v předvečer Dne válečných veteránů uskutečnila v Praze ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého tradiční ekumenická bohoslužba. Památku statečných mužů a žen v uniformách uctili společně s vojenskými kaplany váleční veteráni, včetně druhoválečného veterána generálporučíka v. v. Miloslava Masopusta, představitelé resortu obrany a armády i zástupci Ekumenické rady církví a České biskupské konference.

Ekumenické bohoslužbě předsedali hlavní kaplan Armády České republiky plukovník gšt. Jaroslav Knichal a kaplan Agentury personalistiky podplukovník Miloslav Kloubek. Hlavní kaplan v úvodu vyjádřil úctu těm, kteří s nasazením vlastních životů hájili svobodu, spravedlnost a přispěli k obnovení míru. Slova modlitby za padlé a zemřelé i modlitby za mír umocnilo zapálení svící. Symbolického aktu u textů těchto modliteb se ujala ministryně obrany Jana Černochová a náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka.

Jaroslav Knichal ve své promluvě zmínil, že „mír není kouzelné slovo: jeho opakování nestačí, aby se stalo skutečností. Je to dar od Boha, ale žádá o spolupráci člověka: proto vyžaduje srdce otevřené pravdě a spravedlnosti. Životy válečných veteránů vypovídají o tom, že pokud má sémě pokoje růst a přinášet ovoce, musí nejprve naše „já“ zemřít. Když sledujeme osudy válečných veteránů, vidíme, že oni bojovali a utvářeli pokoj skrze svou práci a obětováním vlastního života. A k tomu jeden církevní dokument říká: Ti, kteří slouží vlasti ve vojsku, ať se považují za služebníky bezpečnosti a svobody národů. Když tento úkol správně plní, opravdu přispívají k upevnění míru."