Informace pro zájemce o účast na 64. mezinárodní vojenské pouti do Lurd

7.jpg

Duchovní služba AČR a Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace (dále VLRZ) zvou vojáky, studenty vojenských škol, občanské a státní zaměstnance Ozbrojených sil  ČR k účasti na vojenské pouti do Lurd, která proběhne ve Francii ve dnech 24.-26. května 2024. Přihlášení je možné do 15. března 2024.

Následující informace budeme průběžně doplňovat a upravovat na základě informací francouzských organizátorů. Poslední aktualizace proběhla 10. dubna 2024.

Všichni, kteří podali přihlášku byly informování emailem zda byl zařazeni mezi účastníky, náhradníky nebo z kapacitních důvodů vybráni nebyli. Zároveň již účastníkům VLRZ rozeslala faktury, prosíme o včasnou úhradu.

Program pouti

 

6.jpg

Program pouti má reprezentativní charakter, proto se ho všichni vojáci účastní v uniformách. Ubytovaní v hotelu ve služebních uniformách 97 a ubytovaní ve vojenském táboře v uniformách 95.

Pátek 24. května 2024

                           příjezd do Lurd, ubytování, volný program (prohlídka města)

19:30                otevření vojenského tábora a přesun na zahajovací ceremoniál 
21:00 - 22:00    mezinárodní zahajovací ceremoniál /bazilika Pia X./
 

Sobota 25. května 2024

  9:00 - 10:00    společná fotografie, modlitba a zapálení svíce za české vojáky
10:00 - 11:00    česká mše
11:15 - 12:00    česká křížová cesta
14:30 - 15:30    vystoupení vojenských hudeb na různých místech města
21:00 - 23:00    průvod světla se svícemi

Neděle 26. května 2024

  9:30 - 11:00    mezinárodní mše a zakončení pouti /bazilika Pia X./
                         odjezd z Lurd

Kdo se může účastnit?

2.jpg

Žadatelem o účast na vojenské pouti může být pouze voják z povolání, voják aktivních záloh, občanský či státní zaměstnanec ozbrojených sil a maximálně 2 členové jeho rodiny. Dále studenti vojenských škol bez rodinných příslušníků.

Pro účely této pouti je pojem rodina definován §71 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb. (zjednodušeně manžel/manželka, druh/družka a nezaopatřené děti).

Účast rodičů či sourozenců není bohužel možná. Není ani možné, aby se pouti účastnil samostatně pouze rodinný příslušník.

Doprava

Leteckou přepravu účastníkům poutě zajišťuje vlastními prostředky ministerstvo obrany. Upozorňujeme, že se jedná o mezinárodní let a platí zde stejná pravidla jako u komerčních letů. Není proto možné přepravovat nebezpečné látky, nože, zbraně, tekutiny atd. Bližší bezpečnostní informace naleznete např. na webu ČSA.  

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve 2* hotelu. Vojáci z povolání (bez rodinných příslušníků) a studenti vojenských škol mohou využít ubytování ve stanovém táboře francouzské armády.

Přímo v Lurdech bude po celou dobu trvání pouti přítomen delegát VLRZ.

Ubytování v hotelu

Předpokládaná cena pobytu je 5000,- Kč za osobu.

Cena zahrnuje

  • občerstvení na palubě letadla;
  • dva noclehy se snídaní ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji hotelu Duchesse Anne;
  • účastnický poplatek - odznak účastníka 64. mezinárodní vojenské pouti.

Cena nezahrnuje

  • obědy, večeře;
  • cestovní pojištění (doporučujeme sjednat individuálně vč. pojištění storna).

Ubytování ve stanovém táboře

Předpokládaná cena pobytu je 1400,- Kč za osobu. Stany jsou vybaveny lehátky, je nutné mít vlastní spací pytel.

Cena zahrnuje

  • občerstvení na palubě letadla;
  • účastnický poplatek - odznak účastníka 64. mezinárodní vojenské pouti.

Cena nezahrnuje

  • Stravu (snídaně, oběd a večeře), která je pro všechny ubytované v táboře objednána a každý účastník je povinen ji uhradit při příjezdu do tábora. Celková cena stravy ve vojenském táboře za celý pobyt nepřekročí 50 Eur.
  • cestovní pojištění (doporučujeme sjednat individuálně vč. pojištění storna).

Přihlášení k účasti na letošním ročníku

Chcete-li se účastnit letošního 64. ročníku mezinárodní vojenské pouti v Lurdách v termínu 24.-26. května 2024, stáhněte si přihlášku.

Pečlivě si přečtěte informace uvedené na těchto stránkách, na přihlášce a smluvní podmínky VLRZ, které jsou nedílnou součástí přihlášky.

Řádně vyplněnou žádost-přihlášku odešlete nejpozději do 15. března 2024 Duchovní službě AČR, která provede po tomto termínu výběr účastníků. Prosíme o odeslání skenu na email: chaplaincy.czech@gmail.com v krajním případě poštou na adresu: Velení AČR, hlavní kaplan, Vítězné nám. 1500/5, 160 01 Praha 6. 

Vybraní účastníci budou Duchovní službou AČR vyrozuměni o své účasti emailem nejpozději 25. března 2024. VLRZ následně vystaví faktury a před odletem rozešle podrobné informace.

Dotazy

Pokud máte dotaz k vojenské pouti, neváhejte oslovit některého z vojenských kaplanů nebo nás kontaktujte na emailu chaplaincy.czech@gmail.com.

Těšíme se na setkání s Vámi při letošní 64. mezinárodní vojenské pouti do Lurd!

Žádost přihláška 2024