Mezinárodní vojenská pouť do Lurd je obohacením pro všechny, nejen věřící

Z mezinárodní vojenské pouti do Lurd
  • 27.5.2024
  • Anonym
  • Jan Schejbal

Tento víkend se ve francouzských Lurdech už po čtyřiašedesáté sešli vojáci ze všech koutů světa, aby se účastnili mezinárodní vojenské pouti. Ani letos nechyběla početná delegace z České republiky, vedená ministryní obrany Janou Černochovou. Městečko v podhůří Pyrenejí se stalo jedním z nejvýznamnějších poutních míst na světě poté, co se zde v roce 1858 několikrát zjevila Panna Maria místní dívce Bernadetě Soubirousové. Česká armáda do Lurd vyjíždí pravidelně od obnovení vojenské duchovní služby v roce 1998.

„Myslíme na ty, kteří nemohou být s námi ať už zde v Lurdech nebo na tomto pozemském světě. Vzpomínáme nejen na naše vojáky, kteří zemřeli na misích Armády ČR, ale i na naše válečné veterány druhé světové války, kterých je stále méně a méně a pro nás je velikou ctí, že se o ně můžeme alespoň na sklonku jejich života důstojně postarat. Vzpomínáme také na všechny vojáky na zahraničních misích, kteří tráví čas nikoliv se svými dětmi a blízkými, ale daleko od domova s kolegy z Armády ČR. Přejme si zdraví, Boží požehnání a mír. Není to klišé. Jestli si někdo nejméně přeje války, jsou to vojáci a ministři obrany, protože na rozdíl od ostatních víme, co by následovalo, “ řekla při jednom z obřadů Jana Černochová.

Tradice vojenských poutí do Lurd začala v roce 1958, kdy se sem přijeli společně modlit za mír vojáci Německa a Francie. Od té doby plní malebné městečko každý květen tisíce příslušníků armád všech hodnostních sborů a věkových kategorií. Podle plukovníka Jaroslava Knichala, hlavního kaplana Armády ČR, jsou Lurdy především místem setkávání a obohacení – být praktikujícím věřícím není podmínkou.

„Každý sem jede s vlastní představou, co prožije a zažije. Často ale během, i po návratu, vzpomínají nejen na to, co prožili jako výprava, ale jsou rovněž obohaceni setkáními s vojáky jiných armád. Proto s sebou bráváme také studenty vojenské střední školy v Moravské Třebové a Univerzity obrany, protože velká část poutníků jsou studenty kadetních škol. Tito mladí lidé zde mají úžasnou příležitost setkat se, popovídat si, předat si nášivky, vojenské symboly a podobně,“ říká.

Program společný pro všechny poutníky má i svá „národní“ zastavení v podobě mší v různých jazycích a křížových cest. Velkým zážitkem jsou každoročně vystoupení vojenských hudeb, průvod světla se svícemi a společná závěrečná mezinárodní mše v bazilice Pia X.

Každý ročník vojenské pouti má své motto, které provází jednotlivé modlitby a setkávání. To letošní zní: „Ať sem přicházejí procesí.“ Ač jde podle Knichala vždy o větu, která souvisí se zjevením Panny Marie, mezinárodní vojenská pouť osloví i nevěřící.

„Naše duchovní služba vnímá každého vojáka v prvé řadě jako lidskou bytost – nikoliv jako věřícího či nevěřícího. Pro mne osobně je každá pouť obohacením. Vždy zde načerpám vnitřní klid a sílu, abych zvládl všechny výzvy, které přede mnou stojí,“ svěřil se hlavní kaplan Armády ČR.

V delegaci ministryně obrany do Lurd byli také místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr financí Zbyněk Stanjura.

Autorkou textu: Michaela Zacharová