Lurdy, místo zázraků

12.jpg
  • 15.5.2023
  • z p

Existuje na světě místo, kde je v jednom okamžiku 13993 vojáků ze 41 zemí a nejedná se o území válečného konfliktu? Ano, existuje! Poutníci v uniformách se o tom přesvědčili od 12. do 14. května 2023 při 63. mezinárodní vojenské pouti do Lurd ve Francii. Pod vedením brigádního generála Petra Šnajdárka, ředitele Sekce komunikačních a informačních systému MO a hlavního kaplana plukovníka Jaroslava Knichala to na vlastní kůži prožilo téměř sto vojáků a zaměstnanců rezortu ministerstva obrany.

Pouť byla zahájena v pátek večer v podzemní bazilice Pia X. Zde se představili jednotlivé země, vojenské hudby, zaznělo poselství papeže Františka vojákům a byla zapálena svíce pouti, která nese vlajky všech zúčastněných zemí.

Sobotní dopoledne patřilo českému programu. Po společné fotografii se celá naše delegace přesunula ke kaplím se svícemi. Kaplan Michal Balek zahájil modlitbou za naše zemřelé vojáky a zapálení české svíce se ujal pan generál Šnajdárek.

Následovala česká mše v kapli Matky Bolestné, kterou celebroval kaplan Petr Fila a kázal hlavní kaplan Jaroslav Knichal. Mluvil o smíření a nutnosti stavět mosty mezi lidmi v rodinách i na pracovišti. Dobré vztahy a otevřenost jsou mnohdy ty malé zázraky, které požíváme každý den. Pan generál Šnajdárek v závěru bohoslužby předal poutníkům pozdrav ministryně obrany i náčelníka Generálního štábu a doplnil je osobními slovy. 

Jednotlivá zastavení křížová cesty, která vede přes kopec přiléhající k poutnímu areálu, doplnil zamyšlením kaplan Univerzity obrany Dan Petříček.

Vojenské hudby různých armád zpříjemňovali sobotní odpoledne na mnoha místech poutníky zaplněného města. Tradiční večerní průvod všech poutníků se svícemi zakončil den.

Nedělní mezinárodní mše v bazilice Pia X. byla vyvrcholením letošní pouti. Snad si poutníci vedle milých setkání, nových přátelství odváží z Lurd i odhodlání hledat malé zázraky v každodenním životě.

Počátek této tradice setkávání vojáků různých armád sahá do roku 1958, kdy se zde vojenští kaplani Francie a Německa se svými vojáky společně modlili za mír a prosili o usmíření národů po 2. světové válce. Vzpomínka na padlé kolegy, prosba ze zraněné kamarády i za mír přivádí do Lurd vojáky i dnes.

Příslušníci rezortu ministerstva obrany se mezinárodních vojenských poutí do Lurd účastní pravidelně od obnovení duchovní služby v armádě, která od roku 1999 zastřešuje účast poutníků z České republiky. Velké poděkování patří příspěvkové organizaci Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, která pomáhá s přípravou i organizací naší účasti a podporou účastníků přímo v Lurdech.

Fotogalerie