Ekumenická bohoslužba za válečné veterány

Ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránů ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech.  Foto: Jan Schejbal
  • 11.11.2022
  • z p

Součástí oslav Dne válečných veteránů byla ve čtvrtek 10. listopadu 2022 ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech ekumenická bohoslužba, kterou připravili vojenští kaplani. Památku statečných mužů a žen v uniformách si při této příležitosti připomenuli vedle válečných veteránů, také příslušníci Ozbrojených sil ČR, zástupci ministerstva obrany a další hosté.

Ekumenické bohoslužbě předsedali hlavní kaplan plukovník gšt. Jaroslav Knichal a poradce ministryně obrany pro duchovní službu Pavel Ruml. V úvodu hlavní kaplan vyjádřil úctu těm, kteří s nasazením vlastních životů hájili svobodu, spravedlnost a přispěli k obnovení míru.

Slova modlitby za padlé a zemřelé i modlitby za mír umocnilo zapálení svící. Symbolického aktu u textů těchto modliteb se ujala ministryně obrany Jana Černochová a náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka.

Během bohoslužby byl přečten i úryvek z nové knihy Život a smrt v bitvě o Británii. Jedná se o jedinečný pohled na české, britské i další piloty RAF očima vojenského kaplana Guye Mayfielda. Jeho deníky zachycují náročné roky 1940 a 1941, kdy si piloti nebyli jisti vítězstvím, ani tím, že se dožijí druhého dne. Silné, výstižné a osobní texty ukazují obavy pilotů, které sdíleli se svým kaplanem, ale i jeho vlastní vnitřní boj, který jako kaplan prožíval.

Kaplan Knichal ve své promluvě navázal slovy ukrajinského kaplana, který v těchto dnech působí na ukrajinské frontě: „Vím, jaké to je být kaplanem v jednotce, kde neustále dochází ke ztrátám na lidských životech. Jako kaplan žijete mezi vojáky, a pak jsou pryč a vezmou si s sebou část vás. Je to velmi bolestivá zkušenost. A přesto je důležité pozorovat krásu, když jste v první linii: cítit východ slunce po ostřelování nebo si vychutnat šálek kávy, když můžete.“

Mezi vojáky patří vojenští kaplani i dnes a stejně jako kaplan Mayfield doprovází své vojáky a sdílí jejich radosti i starosti.

Fotogalerie