18m.jpg

nadporučík Mgr. František Hruška

kaplan 73. tankového praporu Přáslavice

narozen dne 10.8.1967 v Novém Jičíně 

od roku 1993 duchovní Českobratrské církve evangelické

Služba v AČR:

srpen 2018 – říjen 2018 - kurz Základní přípravy ve Vyškově

listopad 2018 - současnost - kaplan 73. tankového praporu Přáslavice

Životopis:

Po vyučení a maturitě (1987) nastoupil na dvouletou základní vojenskou službu. Ve vyučeném oboru pracoval ve Vojenském opravářském podniku v Novém Jičíně, Bludovicích. V letech 1991 - 1993 studoval na Biblické a misijní škole v Hradci Králové. Byl jáhnem farních sborů ČCE v Olomouci (do 1995) a Šternberku (do 2002), přičemž se současně vzdělával formou kombinovaného studia na Evangelické teologické fakultě UK Praha. Od roku 2002 do roku 2018 byl farářem Farního sboru ČCE ve Štramberku. V srpnu 2018 nastoupil do AČR. Od roku 1997 je ženatý, s manželkou Janou mají čtyři děti, Ludmilu, Matouše, Františka a Jana.

Kontakt:

tel.: 973 407 706
mobil: 702 003 752
e-mail: kaplan.hruska@gmail.com

73. tankový prapor
783 54 Přáslavice