Home page > Ozbrojené síly, agentury

Ozbrojené síly, agentury

Kaplani složek ozbrojených sil a agentur:

kaplan Velitelství pro operace Praha (zástupce hlavního kaplana) - pplk. Mgr. Vladimír Hudousek

kaplan Agentury personalistiky AČR Praha (zástupce hlavního kaplana) - pplk. Mgr. Miloslav Kloubek

kaplan Posádkového velitelství Praha – mjr. Mgr. Petr Fiala

kaplan Hlavního velitelství Vojenské policie Praha – pplk. Mgr. David Tomčík

kaplan Velitelství Vojenské policie Olomouc – kpt. Mgr. Roman Lukáš

kaplan Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha – mjr. ThLic. Tomáš Mlýnek 

kaplanka Vojenské nemocnice Brno - kpt. Mgr. Gabriela Horáková

kaplan Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové – kpt. Mgr. Tomáš Altman

kaplan Univerzity obrany Brno – kpt. Mgr. Dan Petříček

kaplan VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová - kpt. Mgr. Ivan Stanko, DiS.

kaplan Hradní stráže Praha – mjr. Mgr. Jan Kupka

kaplan Prapor podpory Nasaditelných sil Rakovník - npor. ThLic. David Ambrož

Nahoru