Home page > Ohlédnutí za posledním ročníkem

Ohlédnutí za posledním ročníkem

62. mezinárodní vojenská pouť do Lurd

Francouzské Lurdy zaplnili o víkendu 13.-15. května 2022 vojáci. Již po dvaašedesáté se v jednom z nejznámějších poutních míst světa konala mezinárodní vojenská pouť. Tato tradice začala v roce 1958, kdy se na toto místo přijeli společně modlit za mír vojáci Německa a Francie.

Poutníci z více než 40 armád světa zastupovali v půlce května své země. Pod vlajkou České republiky přijelo do Lurd téměř sto vojáků a občanských zaměstnanců s rodinnými příslušníky i studentů vojenských škol. Pouti se v roli oficiálních zástupců ozbrojených sil ČR účastnili brigádní generálka Lenka Šmerdová a hlavní kaplan plukovník gšt. Jaroslav Knichal.

Program letošní pouti se výrazně nelišil od předchozích ročníků. Součástí byla mezinárodní setkání - zahajovací ceremoniál v pátek večer a slavnostní průvodu se svícemi v sobotu a závěrečná mše v neděli dopoledne.

Mimo mezinárodních setkání je v programu poutě pamatováno i na národní programy jednotlivých delegací. Pro české účastníky byl tento program našimi vojenskými kaplany připraven na sobotu. Čeští účastníci se společně vyfotografovali před Růžencovou bazilikou. Přešli k místu, kde poutníci zapalují své svíce. Vojenský kaplan Petr Haška se u naší svíce pomodlil za příslušníky ozbrojených sil ČR, jejich rodiny i ty, kteří svůj život či zdraví obětovali za naši zemi. Svíci poté zapálila generálka Šmerdová. Následovala česká mše v Kryptě pod bazilikou Neposkvrněného Početí. Jejím hlavním celebrantem byl hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal a kázal kaplan Posádkového velitelství Praha Petr Fiala. Na závěr bohoslužby pozdravila české poutníky brigádní generálka Lenka Šmerdová. Následovala křížová cesta, kterou slovem provázel kaplan Dan Petříček.

Mezinárodní vojenská pouť nabízí prostor k modlitbě, ztišení, ale i setkání s kolegy ze zahraničí. Pro mnoho účastníku je obohacením poznat tradice jiných armád, jiní vítají možnost ověřit si své jazykové schopnosti. Pro studenty vojenských škol je to mnohdy první zkušenost se zahraničním prostředím a jedinečná možnost seznámit se s kadety zahraničních vojenských škol.

 

Fotogalerie

Nahoru