Home page > INFORMACE PŘED ODJEZDEM

INFORMACE PŘED ODJEZDEM

Informace pro účastníky 63. mezinárodní vojenské pouti do Lurd

Prostřednictvím VLRZ jste obdrželi fakturu a základní informace o odletu a příletu.

Důležité upozornění pro všechny účastníky

Organizátoři poutě, žádají všechny účastníky o dodržování pokynů bezpečnostních složek v místě konání poutě.

V průběhu pouti je mezi vojáky různých armád zvykem vyměňovat si upomínkové předměty (odznaky,
nášivky).

Letecká přeprava

Odlet a přílet bude z/na letiště Praha-Kbely.

Jedná se mezinárodní let. Proto se letecká přeprava řídí bezpečnostními pravidly, která platí i v civilní letecké přepravě (zákaz přepravy zbraní, střeliva, ostrých předmětů, alkoholu, chemikálií, hořlavin vč. zapalovačů, tekutin, dále není možné v palubním zavazadle převážet otevřené kosmetické a hygienické přípravky atd.). Bližší informace lze nalézt např. na strákách Českých aerolinií.

Váhový limit zavazadel je max. 15 kg /osobu.

Nezapomeňte na označení zavazadel jmenovkou.

Příjezd na letiště:

MHD: zastávka autobusu U Vodojemu

Ústroj

Oděv na cestu letadlem i společný program v Lurdech je pro vojáky ubytované ve vojenském táboře polní uniforma vz. 95 a pro vojáky ubytované v hotelu služební uniforma vz. 97 (vč. saka) nebo letní uniforma 2005 (vč. saka). Občanské/státní zaměstnance a rodinné příslušníky žádáme o zvolení vhodného oděvu odpovídajícího počasí i významu této akce.

Stanový tábor

Vojáci, kteří budou ubytováni ve stanovém táboře francouzské armády, s sebou potřebují spací pytel, pončo (doporučujeme i alumatku na polní lehátko). Dále budou mít zajištěno celodenní stravování, které bude zahájeno  obědem 12. 5. 2023 a ukončeno obědem 14. 5. 2023. Ihned po příjezdu se v táboře platí v hotovosti částka 45 Eur/osobu (15 Eur/den), ta zahrnuje základní zajištění tábora (např. energie), ale i celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře)

Počasí

Lurdy leží v podhůří Pyrenejí a počasí se může rychle měnit. Upozorňujeme na možnost deštivého počasí i nízkých teplot (především v noci). 

Doporučujeme před odjezdem sledovat aktuální předpověď počasí pro Lurdy např. zde.

Zdravotnická pomoc:

Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny ČR máte nárok na nezbytnou lékařskou péči na účet své zdravotní pojišťovny také ve státních zdravotnických zařízeních v zemích EU, tedy i ve Francii. Vezměte si s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce) Vaší zdravotní pojišťovny.

Nad rámec veřejného zdravotního pojištění Vám doporučujeme sjednat si též komplexní cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh a storna pobytu. V případě řešení zdravotních nesnází se obracejte na asistenční službu vybrané pojišťovny, která vám usnadní kontakt se zdravotnickými zařízeními v místě pobytu. V případě další pomoci Vám bude samozřejmě k dispozici i delegát VLRZ.

Nezapomeňte si z domova vzít léky, které běžně užíváte.

Bližší informace o zdravotní péči a pojištění v zahraničí naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Doklady nutné k vycestování:

Platný občanský průkaz nebo cestovní pas České republiky.

Zastupitelský úřad ČR:

Ambassade de la République Tchéque

15, Avenue Charles Floquet

75007 Paris, France, tel.: +33 1 40651300, nouzová linka pro občany ČR (pouze v mimopracovní době): +33 607 764 394

web: https://www.mzv.cz/paris/cz/o_velvyslanectvi/index.html

Máte další dotazy?

Pokud máte ještě další dotazy k letošní mezinárodní vojenské pouti do Lurd zašlete nám je emailem na chaplaincy.czech@gmail.com nebo je řeště s prap. Zdeňkem Peterkou telefonicky 724 850 607.

Dotazy ohledně fakturace, prosíme, směřujte na pana Bc. Davida Tejnora, zaměstnance VLRZ, e-mail: david.tejnor@vlrz.cz, mob.: +420 702 270 819.

 

Aktualizováno: 4. 5. 2023

Nahoru