Úvodní stránka > Ohlédnutí za posledním ročníkem

Ohlédnutí za posledním ročníkem

60. mezinárodní vojenská pouť do Lurd

Francouzské Lurdy zaplnili o víkendu vojáci. Již po devětapadesáté se v jednom z nejznámějších poutních míst světa konala mezinárodní vojenská pouť. Tato tradice začala v roce 1958, kdy se na toto místo přijeli společně modlit za mír vojáci Německa a Francie.

Poutníci ze 50 armád reprezentovali 18. - 20. května 2016 své země. Pod vlajkou České republiky přijelo do Lurd téměř sto vojáků a občanských zaměstnanců s rodinnými příslušníky i studentů vojenských škol. Pouti se v roli oficiálních zástupců ozbrojených sil ČR účastnili armádní generál Josef Bečvář a hlavní kaplan plukovník gšt. Jaroslav Knichal.

Program letošní pouti se výrazně nelišil od předchozích ročníků. Součástí byla mezinárodní setkání - zahajovací ceremoniál v pátek večer, pietní ak u památníku obětí válek a slavnostní průvodu se svícemi v sobotu a závěrečná mše v neděli dopoledne.

Mimo mezinárodních setkání je v programu poutě pamatováno i na národní programy jednotlivých delegací. Pro české účastníky byl tento program našimi vojenskými kaplany připraven na sobotu. Čeští účastníci se společně vyfotografovali před Růžencovou bazilikou. Přešli k místu, kde poutníci zapalují své svíce. Vojenský kaplan Milan Novotný se u naší svíce pomodlil za příslušníky ozbrojených sil ČR, jejich rodiny i ty, kteří svůj život či zdraví obětovali za naši zemi. Svíci poté zapálil generál Bečvář. Následovala česká mše v Kryptě pod bazilikou Neposkvrněného Početí. Jejím hlavním celebrantem byl hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal a kázal kaplan univerzity obrany Jan Pacner. Na závěr bohoslužby pozdravil české poutníky velvyslanec ČR ve Francii Petr Drulák i armádní generál Josef Bečvář. Následovala křížová cesta, kterou slovem provázel kaplan Pavel Matoušek.

Mezinárodní vojenská pouť nabízí prostor k modlitbě, ztišení, ale i setkání s kolegy ze zahraničí. Pro mnoho účastníku je obohacením poznat tradice jiných armád, jiní vítají možnost ověřit si své jazykové schopnosti. Pro studenty vojenských škol je to mnohdy první zkušenost se zahraničním prostředím a jedinečná možnost seznámit se s kadety zahraničních vojenských škol.

Další fotografie a videa naleznete na stránkách francouszké vojenská duchovní služby nebo u článku na našem webu.

Společná fotografie: Vojtěch Pospíšil, Člověk a Víra

Nahoru